Vitajte

na webovej stránke spoločnosti DASA, s.r.o.

Naša spoločnosť bola založená v roku 2011 ako spoločnosť so širokým rozsahom poskytovaných služieb. Našou stratégiou  je komplexnosť poskytovaných služieb na trhu v celej Slovenskej republike.

Významnou súčasťou koncepcie rozvoja spoločnosti je bezpečnostná agentúra pre oblasť bezpečnosti prace a protipožiarnej bezpečnosti.

Naša bezpečnostnotechnická služba poskytuje podľa potrieb každého zamestnávateľa požadovaný počet autorizovaných bezpečnostných technikov pre všetky rizikové prevádzky.

Zaisťujeme bezpečnosť práce na staveniskách prostredníctvom našich koordinátorov bezpečnosti.

Odborné činnosti súvisiace s protipožiarnou bezpečnosťou na stavbách a v prevádzkach sú realizované skúsenými odbornými pracovníkmi.

Poskytujeme odborné poradenstvo a koordináciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pri realizácii významných stavieb až po ich kolaudáciu.

Ponúkame zahraničným partnerom odborný dohľad a garanciu realizácie protipožiarnych opatrení v riešení protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Vykonávame montáž, opravy, servis a kontroly protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov.

Poskytujeme skúsených technikov požiarnej ochrany s dlhoročnou praxou na zabezpečenie požiarne rizikových prevádzok.

Sprostredkovane zabezpečujeme všetky činnosti súvisiace s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia a rovnako aj ochranu pred požiarmi prostredníctvom našich zmluvných partnerov.

Sprostredkovane Vám tiež zabezpečíme našu partnerskú Pracovnú zdravotnú službu.

Kontakty:

Dasa, s.r.o.
Družstevná 9
90001 Modra
e-mail: dasa@dasa-bppo.sk
Tel.: +421 033 647 2397
Mgr. Daniel Sagmeister
Riaditeľ
+421905714328
email: sagmeister@mail.t-com.sk
Mgr. Kristína Sagmeisterová
Konateľka
+421908714401
email: kristina.sagmeisterova@dasa-bppo.sk

Pokiaľ máte na nás otázky alebo záujem o naše služby neváhajte nás kontaktovať. Radi pre Vás vyhotovíme cenovú ponuku.